Zaznacz stronę

PARAMETRY JAKOŚCI POWIETRZA

Jak określić, czy powietrze w pomieszczeniach jest dobrej jakości?

Jakość powietrza w pomieszczeniach możemy kontrolować
sprawdzając następujące parametry:
temperatura powietrza,
wilgotność względna,
stężenie CO₂,
poziom zanieczyszczeń rozpuszczonych w powietrzu [VOC],
obecności pyłów zawieszonych [PM].

JAKOŚĆ POWIETRZA W LICZBACH:

Temperatura: optymalna temperatura to 20-22°C.
Wilgotność względna:  od 40% do 60% RH.
Stężenie CO₂: poniżej 1000 ppm (części na milion).
Stężenie lotnych związków organicznych (VOC)
Długoterminowe (8-godzinne): poniżej 500 µg/m³
Krótkoterminowe (1-godzinne): maksymalnie 1000 µg/m³.
Pyły zawieszone (PM10): średnio poniżej 40 µg/m³, krótkoterminowo stężenie PM może przekraczać 50 µg/m³
Pyły zawieszone (PM2.5): średnio poniżej 25 µg/m³

Rekuperatory AIROBOT są wyposażone w zestaw czujników rejestrujących wszystkie parametry jakości powietrza. 

Urządzenia AIROBOT sterują wentylacją na podstawie wskazań czujników optymalizując pracę instalacji wentylacyjnej dla utrzymania najwyższej jakości powietrza i komfortu domowników.
Aplikacja AIROBOT umożliwia wygodną kontrolę jakości powietrza w naszym domu,  a nawet wyświetlenie danych historycznych.

jakość powietrza

ZOBACZ TEŻ:

WYMIENNIK ENTALPICZNY

entalpiczny wymiennik ciepła

POMPA CIEPŁA Z EVI

pompa ciepła z EVI