Zaznacz stronę

ENTALPICZNY WYMIENNIK CIEPŁA

Co to jest i jak działa płytowy, przeciwprądowy,  entalpiczny wymiennik ciepła w rekuperatorze.

Entalpia, to [w dużym uproszczeniu] cała energia zawarta
w powietrzu, czyli nie tylko temperatura powietrza, ale także energia, jaką niesie ze sobą para wodna znajdująca się w strumieniu powietrza.

WYMIENNIK ENTALPICZNY

W rekuperatorach stosowane są różne typy wymienników ciepła, czyli elementów odpowiedzialnych za odzysk/wymianę energii.
Najczęściej spotykane są wymienniki płytowe i obrotowe.
Szczególnym rodzajem wymiennika ciepła jest wymiennik entalpiczny, umożliwiający wymianę nie tylko ciepła, ale także wilgoci. Wilgoć jest przekazywana z powietrza wywiewanego do strumienia powietrza nawiewanego do pomieszczeń, co dodatkowo poprawia efektywność energetyczną i częściowo reguluje wilgotność powietrza w pomieszczeniach wpływając pozytywnie na komfort, szczególnie w okresach przejściowych [wiosna i jesień].

Nazwa entalpiczny wymiennik ciepła, chociaż ostatnio bardzo popularna, nie jest do końca precyzyjna ponieważ każdy wymiennik ciepła, nawet jeżeli nie przekazuje bezpośrednio wilgoci
to i tak odzyskuje energię zawartą zarówno w powietrzu, jak i w wodzie [wilgotności] wywiewanej z pomieszczeń. 

Każdy rekuperator AIROBOT może być wyposażony w płytowy entalpiczny wymiennik ciepła. Modele AIROBOT z takim wymiennikiem oznaczone są skrótem ERV [Energy Recovery Ventilation]

entalpiczny wymiennik ciepła

ZOBACZ TEŻ:

CZERPNIA I WYRZUTNIA

Pompa ciepła

DOBRA JAKOŚĆ POWIETRZA 

jakość powietrza