Home / usługi / dokumentacja techniczna instalacji wentylacyjnej /

dokumentacja techniczna instalacji wentylacyjnej

Projektanci KLIMATOM przygotują kompletną
dokumentację techniczną instalacji wentylacyjnej zgodną z aktualnymi przepisami:

np. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.) 
oraz
obowiązującymi normami oraz zasadami projektowania
i wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej

m.in.: 
- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło 
do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego., 
- PN-B-03406:1994 Obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600m3., 
- PN-B-02403:1982 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.,
- PN-78/B-03421 – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
- PN-76/B-03420 – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
- PN-78/B-03421 – Parametry powietrza wewnętrznego

Dokumentacja techniczna instalacji wentylacyjnej zawiera:
w wersji KONCEPCJA:
1. rysunki [rzuty, przekroje] 
2. bilans powietrza

w wersji PROJEKT:
1. opis techniczny 
2. rysunki [rzuty, przekroje]
3. bilans powietrza

Przygotowana przez KLIMATOM dokumentacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
daje gwarancję poprawnego działania instalacji wentylacyjnej.

 


KLIMATOM komfort bez kompromisów, projektowanie instalacji wentylacyjnych

Masz pytania?

Podaj swój e-mail
i wpisz pytanie
a my odpiszemy:

*wyrażam zgodę na kontakt e-mail

Masz pytania?

zadzwoń:
34 34 30 481
732 787 990
lub podaj swój numer
a my oddzwonimy:

*wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny

Masz pytania?

Podaj swój e-mail
a my odpiszemy:

*wyrażam zgodę na kontakt e-mail